Facebook
Instagram

Ramsågen i Melltorp, en av få i Västsverige

En industrihistorisk miljö bevarad för eftervärlden. Här har kvarn- och sågverksamhet förekommit under århundraden. Under fyra hundra år har energi hämtats ur Melltorps "qvarnaström". Strömmen och vattenfallet är fortfarande av stor betydelse. Enda skillnaden är att arbetsmiljön har upphört för att ge plats åt turismen.

Melltorp Såg är ett arbetslivsmuseum och därmed medlem i Arbetsamma museer.
Museernas huvudsakliga inriktning är att ur sina olika perspektiv bevara, bruka, och berätta om industrisamhällets kulturarv. Ramsågen är av unik karaktär och en av få i Västsverige.


I maj 2010 var det premiär för kursen i ramsågning, ett kurspaket ihopsatt av Hans Johansson, sågmästare på Melltorp Såg, Bengt Spade, industrihistoriker och René Sjöstrand, dokumentärfilmare.

Melltorp såg är öppet för visning under kaféets öppettider, eller enligt överenskommelse.
För frågor om guidning ring 0320-380 23 eller mejla boka@kvarnenihyssna.se.