Facebook
Instagram

Våra certifieringar

Smaka på VästSverige

Smaka på Västsverige är ett varumärke som ägs av Turistrådet Västsverige och Lokalproducerat i Väst sedan 2007.
Restauranger inom Smaka på Västsverige har en lokal inramning och sätter stort värde på att arbeta med västsvenska råvaror. De har utbildats och certifierats under Smaka på Västsverige. Ett varumärke som står för absolut högsta kvalité och fungerar som en guide till de bästa måltidsupplevelser i Västsverige. 

Läs mer.Svanen

I kriterierna ställs krav om till exempel innehåll och användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, energi- och resursanvändning samt avfallshantering. Svanen ställer också krav på bra kvalitet och funktion. Kraven tas fram i samråd med experter från näringsliv, miljöorganisationer och myndigheter. 

Svanen är en heltäckande miljömärkning som tar hänsyn till alla miljöproblem som finns kring en produkt. Krav på energieffektivitet och förnybar energi är en röd tråd i våra krav. Exempel på områden där Svanen ställer klimatkrav är hotell, dagligvarubutiker och tryckerier.

Varumärket är ett av Sveriges mest välkända. I en nordisk marknadsundersökning (YouGov 2013) svarade 96 % att de kände igen Svanens varumärke.

Läs mer.


KRAV

Sveriges mest kända miljömärkning för mat

KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.
Den produkt som bär KRAV-märket uppfyller KRAVs regler, det kontrolleras minst en gång varje år.

KRAV är ekologiskt, och mer därtill
– det betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en sjystare arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO. I jämförelse med EUs minimiregler för ekologisk produktion, den EU-ekologiska märkningen, eller EU-eko, så har KRAV mer långtgående regler för till exempel djuromsorg. KRAV har även regler för klimat och social hänsyn. Det har inte EU-eko.

KRAV-märket finns på mat från hela världen
– det räcker inte med var maten kommer ifrån, det handlar också om hur den är producerad. På så sätt kan du göra skillnad för djur, miljö och människa i både när och fjärran.

Läs mer.