Instagram

Fyra generationer

Generation I och II
Johan Alfred Bengtssonmjölnare

Född 1860. 
Kom till Hyssna från Skövdetrakten för att jobba som mjölnare och sågare på Lockö kvarn i Hyssna. Där träffade han mjölnardottern Hilda Collinius. De gifte sig och fick tio barn. Ett av barnen dog i spädbarnsåldern och tre av sönerna emigrerade till Amerika.
Verksam i Lockö Kvarn, Hyssna. Sönerna Algot och Olof gick i lära tio år hos fadern. Olof drev Lockö Kvarn efter sin far, Algot drev Melltorp och Högens kvarn.Algot Johansson (till vänster), sågmästare & mjölnare

Född 1887.
Drev såg och kvarn mellan 1918 och 1954, senare tillsammans med sina två söner Alf och Stig Johansson. Då var sågkvarnen i sin glans dagar – 
en strid ström av hästvagnar körde till kvarnen med säd, där de malde mest gröp till korna och kross till hästarna. Även finmalt till grisarna samt mjöl till bröd.


Generation III och IVStig Johanssonden sista mjölnaren i Melltorp

Född 1922 och började mala som trettonåring.
Drev sågverket med tillhörande kvarn in på 70-talet tillsammans med sin far Algot och bror Alf. Med ett tiotal anställda sågade man på export.
Om kvällarna och lördagarna skötte Stig malandet i Kvarnen. Man hade även en sädestork som man delvis drev nattetid. Stig blev Hyssnas siste mjölnare och slutade mala 1981.Hans Johansson, nuvarande sågmästare

Började som hjälplastare på sågverkets lastbil vid sexton års ålder.
Drev sågverket tillsammans med bröderna Jan och Per och fadern Stig på 80-talet. Försåg Hyssnas svarv- och snickeriindustri med virke. Efter den ekonomiska krisen i början på 90-talet försvann all sysselsättning: svarveriindustrin utplånades. Några försök till export gjordes då kronkursen var svag.
Efter ett gemensamt beslut med hustrun köpte Hans loss 1999 loss den förfallna Kvarnen med tillhörande sågverk. De förstod att inriktningen på verksamheten måste ändras. Snart föddes idén om sommarkafé och ett långsiktigt idé- och renoveringsarbete inleddes. 
Ramsågen är medlem i NAV, som främjar intresset för industrihistoria och arbetslivsmuseer i Västra Götaland.