Instagram

Ramsågen i Melltorp

En industrihistorisk miljö bevarad för eftervärlden. Här har kvarn- och sågverksamhet förekommit under århundraden. Under fyra hundra år har energi hämtats ur Melltorps "qvarnaström". Strömmen och vattenfallet är fortfarande av stor betydelse. Enda skillnaden är att arbetsmiljön har upphört för att ge plats åt turismen.Ramsågen uppfördes på 1900-talet av böndernas samfällighet. Dessförinnan användes enbladiga ramsågar med trästativ.

1948 byttes Söderhamnsramen ut och Göteneramen sattes in. Algot, som kom till Melltorps kvarn 1918, monterade själv ner Göteneramen i Torsö, Vänern. Den fraktades hem av Arne Perssons åkeri i Skene. Vid den här tidpunkten fanns ingen bro, och när lastbilen körde på färjan så kändes det som att den skulle sjunka på grund av tyngden (Arne Perssons egna ord).


Algot satte in en femkuttershyvel redan på 1920-talet. Den kom från Lottefors Mekaniska Verkstad. Med hjälp av denna tillverkade han lister, råspånt, trappor och spontad tretumsplank som man plankade upp på hus med.

Ramsågen är medlem i NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst.

NAV stödjer och utvecklar arbetslivsmuseer och industrihistoriska föreningar och arbetar för att främja det ideella arbete som bidrar till att stärka kulturlivet i Västra Götaland med en myllrande mångfald av museer.

I maj 2010 var det premiär för kursen i ramsågning, ett kurspaket ihopsatt av Hans Johansson, sågmästare på Melltorp Såg, Bengt Spade, industrihistoriker och René Sjöstrand, dokumentärfilmare.

Guidning och visning bokas enligt överenskommelse med sågmästaren Hans.
0320-380 23  
boka@kvarnenihyssna.se