Facebook
Instagram

Våra certifieringar

Smaka på Västsverige


Smaka på Västsverige är ett varumärke som ägs av Turistrådet Västsverige och Lokalproducerat i Väst sedan 2007.
Restauranger inom Smaka på Västsverige har en lokal inramning och sätter stort värde på att arbeta med västsvenska råvaror. De har utbildats och certifierats under Smaka på Västsverige. Ett varumärke som står för absolut högsta kvalité och fungerar som en guide till de bästa måltidsupplevelser i Västsverige. 

Läs mer.Svanen

I kriterierna ställs krav om till exempel innehåll och användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, energi- och resursanvändning samt avfallshantering. Svanen ställer också krav på bra kvalitet och funktion. Kraven tas fram i samråd med experter från näringsliv, miljöorganisationer och myndigheter. 

Svanen är en heltäckande miljömärkning som tar hänsyn till alla miljöproblem som finns kring en produkt. Krav på energieffektivitet och förnybar energi är en röd tråd i våra krav. Exempel på områden där Svanen ställer klimatkrav är hotell, dagligvarubutiker och tryckerier.
Varumärket är ett av Sveriges mest välkända. I en nordisk marknadsundersökning (YouGov 2013) svarade 96 % att de kände igen Svanens varumärke.

Läs mer.


Swedish Welcome

Swedish Welcome erbjuder en utvecklingsmetod för turismaktörer. Metoden tar hänsyn till kvalitet och värdskap, samt ekologisk, ekonomisk och social utveckling. Genom rådgivning via auktoriserade rådgivare kan verksamhetsledare identifiera sina verksamheters styrkor och förbättringsområden.

Läs mer